Kvkk

AKSUN TARIMSAL ÜRÜNLER İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

 

Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Aksun Tarımsal Ürünler İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıdaki kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Aksun Tarımsal Ürünler İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen temel ilkelere uygun olarak, işe alım süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve sekreterya işlerinin yürütülebilmesi için kişisel verileriniz,

 

§  Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi

§  Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

§  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

§  İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

§  Sekreterya işlerinin yürütülmesi

 

amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

Aktarılan Taraflar ve Aktarma Amacı

 

Kişisel verileriniz herhangi bir sebeple üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

 

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından elektronik ve fiziki ortamlar, telefon ve açık internet kaynakları vasıtası ile bizzat tarafınızdan ya da kamu veya diğer ilişkide olduğumuz üçüncü kişiler aracılığı ile toplanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, (f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ile özel nitelikli kişisel verileriniz Kanunu’un 6. Maddesinin 2.fıkrasında yer alan “açık rıza” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecektir.

 

Haklarınız

 

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Şirketimizin Burhanosb Mahallesi 13 Cadde No: 1 Akdeniz / Mersin  adresine yazılı olarak, aksun@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza veya mobil imza ile ya da varsa Şirketimize daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile info@aksun.com.tr adresine iletebilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Korunması Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nin bir örneğini teslim aldım. İş başvuru süreci esnasında, üçüncü kişilere ait kişisel verileri Şirket ile paylaşmadan evvel, bu kişileri Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında aydınlattığımı, paylaşma amaçlarım hakkında bilgi verdiğimi, Şirket tarafından referans kontrolü amacıyla iletişime geçilebileceği hususunda bilgilendirdiğimi ve bu kişilerin bu amaçlara uygun şekilde rızalarını aldığımı beyan eder; bu hususta Şirket’in herhangi bir ihtilaf ile karşılaşması halinde uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olacağımı kabul ederim.

 

Ad-Soyad:

Tarih:

İmza: