MANDALİNA
Mandalinanın bir dilimi bile enerjinizi artırmaya yeter
Kolayca soyulur, lezzet ondan sorulur
Kahvaltıyı vitaminiyle tamamlar
Lezzetinin çekimine kapılırsın
Ürün İstatistikleri
Ilıman iklime sahip bütün memleketlerde kültür şekilleri yetiştirilen, yaprak dökmeyen, uçucu yağ taşıyan bu küçük ağaçların meyveleri ülkemizde çok sevilir. Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde bol miktarda üretilmektedir. Narenciye üretimimizin yaklaşık %25’ini teşkil eder. Tatlı, kokulu, lezzetli, vitamince zengin bir meyvedir. Ticari olarak yetiştiriciliği yapılan turunçgil türleri içerisinde düşük sıcaklıklara en dayanıklısı buna karşılık meyveleri düşük sıcaklıklara en hassas olanıdır. Mandalina çeşitlerinin olgunluk dönemleri aylara yayılmış durumdadır. Meyve kabuk renkleri açık sarıdan koyu kırmızıya kadar çeşitlilik ihtiva eder. Mandalina en çok sevilen narenciye türlerindendir.
Ürün Takvimi
Satsuma
Oc
Şu
Ma
Ni
Ma
Ha
Te
Ey
Ek
Ka
Ar
Türkiye’ye ilk defa japonya’dan batum yoluyla doğu karadeniz bölgesine girmiştir. Daha sonra özellikle ege bölgesinin ekolojisine uyum sağlayarak büyük alanlarda ekimi gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde yetiştirilen satsumaların tümü owari grubunda yer almaktadır. Meyve kabuğu hasat döneminde sarımsı portakal renginde olup hafif pürüzlüdür. Meyvelere orta büyüklükte ve basık şekillidir. Sulu aromalı ve kalitesi yüksek bir çeşittir. Ve yanı zamanda satsuma mandalina çekirdeksizdir. Doğru zamanda hasat edilmesi çok önemli olup ince kabuklu bir cins olduğundan dolayı puflaşma eğilimi fazladır.
Şuanda stoklarda mevcut değildir
Nova
Oc
Şu
Ma
Ni
Ma
Ha
Te
Ey
Ek
Ka
Ar
Nova klemantin mandalini ve Orlando tangosunun melezlenmesi sonucunda elde edilmiştir. Soğuğa dayanıklı bir çeşittir. Ağaçları büyük kuvvetli parlak yapraklı dikenli ve verimli bir çeşittir. Kabuk meyve etine sıkı bağlıdır. Meyve eti kalitesi çok yüksektir. Soyulması çok kolay değildir. Doğu akdeniz bölgesinde ekimi hızla yayılmakta olan nova cinsi mandalina uzun süre ağaç üzerinde kalabilmekte olup satsuma cinsi gibi puflama sorunu olmayan bir cinstir.
Şuanda stoklarda mevcuttur
Mineola
Oc
Şu
Ma
Ni
Ma
Ha
Te
Ey
Ek
Ka
Ar
1967 ve 1973 yıllarında Amerika’da yapılan introdüksiyonlarla Türkiye’ye girmiştir. Ağaçları kuvvetli ve geniş taçlı, yaprakları geniş ve sivri uçludur. Meyveleri hafif uzun ve biraz boyludur. Meyve kabuğu kırmızımsı – portakal renkli, düz , pürüzsüz ve az çok ete bağlıdır. Sulu aromalı ve hafif mayhoşdur. Soğuklara oldukça dayanıklı bir çeşit olan minneola cinsi mandalina alternaria citri fungal hastalığına hassasiyeti nedeniyle son yıllarda ülkemizde fazla ekiliş talebi görmemektedir.
Şuanda stoklarda mevcuttur
Clementine
Oc
Şu
Ma
Ni
Ma
Ha
Te
Ey
Ek
Ka
Ar
Ülkemizde 1936 yılında İtalya’dan getirilmiş olup yetiştiriciliği daha çok Akdeniz Bölgesinde yaygınlık kazanmıştır. Ağaçları orta büyüklükte, sık yapraklı ve çok dallı olup, yuvarlak bir taç oluşturur. Meyve kabuğu koyu portakal renginde, hafif pürüzlü görünümdedir. Kabuğun meyve etine bağlılığı orta sıkıdır. Fakat kolay soyulabilir. Diğer mandarinler kadar puflaşma göstermez. Verimli bir çeşittir, periyodisite eğilimi azdır. İyi verim elde etmek için bahçe içerisinde yeterli miktarda tozlayıcı çeşit konuşması veya hormon uygulaması yapılması gerekir.
Şuanda stoklarda mevcut değildir
Tango
Oc
Şu
Ma
Ni
Ma
Ha
Te
Ey
Ek
Ka
Ar
Tango, ağırlığı 90 gram ve büyümesi çok hızlı olan bir mandalina çeşididir. 7 yaşına kadar budamayı bırakmazsanız ağaç başına 120 kilogram meyve verebilmektedir. Kabuğunun kolay soyulması, ağızda posa bırakmaması, lezzetli ve çekirdeksiz.
Şuanda stoklarda mevcut değildir
Robinson
Oc
Şu
Ma
Ni
Ma
Ha
Te
Ey
Ek
Ka
Ar
Robinson, klemantin mandalinası ile Orlanda tangelosunun melezidir. ABD'den 1967 ve 1973 yıllarında yapılan introdüksiyonlarla Türkiye'ye girmiştir. Ağaçların dalları dikensiz, kırılmalara eğilimli, yaprakları mızrak biçiminde ve geniştir. Meyveler sapa bağlandığı noktada ufak bir boyuna sahiptir. Meyve kabuğu ince, pürüzsüz, meyve etine sıkı bağlı olmasına karşın, kolay soyulabilmektedir. Taşıma ve depolamaya elverişlidir. Çekirdek miktarı tozlayıcıya göre değişkenlik gösterir. Puflaşmaya eğilimi azdır. Verimli bir çeşit olup periyodisiteye eğilimi çok azdır. Düzenli meyve verir. Erkenci bir çeşittir. Meyveler kasım - aralık ayında olgunlaşır ve ağaç üzerinde uzun süre kalabilir. Dökümlere dayanıklıdır. Türkiye'de hızlı gelişmesi beklenen bir çeşittir.
Şuanda stoklarda mevcuttur
W.Murcott
Oc
Şu
Ma
Ni
Ma
Ha
Te
Ey
Ek
Ka
Ar
Menşei tam olarak bilinmemekle beraber Fas olduğu düşünülmektedir. Murcott (Bal) olan diğer çeşit ile karıştırılmamalıdır. Meyve kabuğu kırmızımsı turuncu, iç kısmı parlak turuncu renktedir. Sezon sonlarında olgunlaşan bir mandalina türüdür (Şubat-Mart döneminde olgunlaşır). Kendine has bir aroması vardır ve çok tatlı bir çeşittir. Mükemmel renk. Kolay soyulur. Az çekirdek. Büyük boylu. Sezonun sonlarında gelişir.
Şuanda stoklarda mevcut değildir

Ürün Yerleştirme Haritası