PATATES
Yemeklere yoğun kıvam, yiyenlere yüksek enerji verir
Dünya mutfağının vazgeçilmezi
Ekmek = Patates
Verdiği enerji bitmez
Ürün İstatistikleri
Patates orijini Türkiye olmayan nadir bitkilerden biridir. Güney Amerika’nın And dağlarından gelmiştir. Dünyamızın giderek büyüyen açlık sorununa cevap verebilecek önemli bitkilerin başında gelmektedir. Patates, ülkemize 150 yıl kadar önce Rusya ve Kafkaslar üzerinden doğu bölgelerimize, bir asır kadar önce de Avrupa üzerinden batı yörelerimize girmiştir. Bugün yurdun hemen her yerinde yetiştirilebilmekle beraber, özellikle Orta Anadolu’da önemli durumdadır. Yetişme Sürelerine Göre Patates Çeşitleri;
1- Çok erkenci çeşitler :Yetişme süreleri 80 günden önce
2- Erkenci çeşitler :Yetişme süreleri 81-90 gün
3- Orta Erkenci çeşitler :Yetişme süreleri 91-110 gün
4- Geççi çeşitler :Yetişme süreleri 111-120 gün
5- Çok geççi çeşitler :Yetişme süreleri 120 günden fazla olmak üzere başlıca beş grupta toplanmaktadır. Ülkemizde 40’ın üzerinde farklı cins patates yetiştirilmekte olup, kullanım yerlerine göre 3 ana guruba ayrılır. Bunlar, Pürelik, Cipslik ve Haşlamalıktır.
Ürün Takvimi
Patates
Oc
Şu
Ma
Ni
Ma
Ha
Te
Ey
Ek
Ka
Ar
Şuanda stoklarda mevcuttur

Ürün Yerleştirme Haritası